Aktualności, Badania

Czy szkolenia zawodowe mają sens?

Szkolenia zawodowe

Bogata oferta szkoleń zawodowych uważana jest przez specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi za jeden z najważniejszych czynników zmniejszających prawdopodobieństwo odejścia wartościowego pracownika. Potwierdza to zresztą przeprowadzone głównie wśród krakowskich firm z sektora SSC/BPO/IT badanie ASPIRE & AG TEST Salary Tracker. Szkolenia zawodoweAż 34% ankietowanych na pytanie, dlaczego rozpoczęli poszukiwania nowej pracy, wskazało chęć poszukiwania możliwości rozwoju, której nie widzieli w poprzednim przedsiębiorstwie. Jednocześnie jednak raport EFS End Financial Support “Przyszłość rynku szkoleń w Polsce” ujawnia, że ledwie 19% polskich pracowników podnosi zdobyte dotychczas przez siebie kwalifikacje zawodowe, a blisko 40% z nich robi to tylko na polecenie pracodawcy. Wielu pracowników traktuje szkolenia zawodowe jedynie jako kolejną pozycję w CV lub przykrą konieczność, która w żaden sposób nie wpłynie na poprawę jakości ich pracy.

Czy rację mają tu pracownicy czy specjaliści HRu? Odpowiedź na to pytanie jest dość łatwa. Rację mają bowiem obie strony. Rynek szkoleń zawodowych w Polsce jest dobrze rozwinięty. Niestety nie wszystkie działające w naszym kraju firmy, które oferują tę usługę, wiedzą co robią. Część szkoleń oparta jest na przestarzałych metodach podawczych, które są nużące i w efekcie nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Jeszcze innym problemem jest wybór szkoleń niedopasowanych do indywidualnych potrzeb konkretnego pracownika. Nic więc dziwnego, że wielu z nich uznaje tę formę doskonalenia zawodowego za pozbawioną sensu.

Piłeczka leży więc przede wszystkim po stronie działów zarządzania zasobami ludzkimi. To do nich należy zbudowanie oferty szkoleń dopasowanej do potrzeb zarówno całej firmy, jak i konkretnych jej pracowników. Działy HR powinny koncentrować się na umiejętnościach i zdolnościach poszczególnych członków zespołu i w taki sposób dobierać szkolenia, by były one maksymalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Równocześnie powinny one stawiać na szkolenia realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, koncentrujących się na interakcji między uczestnikami a prowadzącymi i różnorodności.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>