Aktualności, Firmy, Szkolenia z bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo pracy pod ścisłą kontrolą

BHP

Zaproponowano poprawki do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy zajmujące się organizacją szkoleń BHP będą musiały udowodnić, że rzeczywiście nadają się do prowadzenia takiej działalności.

Inspektorzy Pracy alarmują, że nie wszystkie podmioty przeprowadzające na zlecenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy są odpowiednio do tego przygotowane. Dochodzi do różnego rodzaju nadużyć, a szkolenia przeprowadzają osoby bez wykształcenia, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie BHP. Dlatego też zaproponowano praktyczne rozwiązania, które pozwolą na większą kontrolę tego sektora usług.

Obecne prawo to wciąż za mało

Działalność firm zajmujących się edukację w zakresie bezpieczeństwa reguluje rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Według tych przepisów organizator szkoleń powinien po założeniu działalności gospodarczej przygotować plany poszczególnych typów szkoleń, zdobyć wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną oraz zadbać o pomoce naukowe, a także wyposażone miejsce do przeprowadzania zajęć. Jednak jak wskazują organizacje dbające o bezpieczeństwo pracy nikt nie posiada odpowiednich uprawnień do kontrolowania istniejących podmiotów zajmujących się szkoleniami BHP, co powoduje, że jakość świadczonych usług odbiega od standardów.

Oszczędzanie na bezpieczeństwie nie popłaca

Liberalne podejście do rozporządzenia pozwala wielu firmom istnieć i zarabiać. Bardziej restrykcyjne prawo spowodowałoby, że niektórzy organizatorzy szkoleń nie byliby w stanie pozyskać wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w ten sposób skorzystać z konkurencyjnych ofert wielu podmiotów organizujących szkolenia BHP. Niestety takie podejście powoduje sytuacje, w których szkolenia przeprowadzane są przez niepowołane osoby, programy zajęć nieodpowiadają faktycznym potrzebom firm i aktualnym przepisom. Dochodzi do tego, że największej liczbie wypadków w miejscu pracy ulegają osoby o najniższym stażu (poniżej 1 roku), które najprawdopodobniej zostały źle zapoznane z zasadami bezpieczeństwa.

Szkolenia pod kontrolą

Stowarzyszenie Ochrony Pracy wystosowało do Ministerstwa Pracy wniosek o wprowadzenie zmian w polskim prawie. Wśród proponowanych rozwiązań znalazło się m.in. stworzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność szkoleniową. W ten sposób każdy, kto chciałby przeprowadzać legalne szkolenia BHP musiałby zgłaszać do organu rejestrującego wszelkie wymogi zawarte w obecnym rozporządzeniu. Jednak organ ten mógłby przeprowadzać kontrolę zgłaszanych warunków, takich jak przygotowanie merytoryczne, czy poziom kwalifikacji kadry dydaktycznej. Firmy nie spełniające wymagań byłyby skreślane z listy podmiotów prowadzących działalność szkoleniową. Innym proponowanym rozwiązaniem jest uznanie takich firm za jednostki oświatowe. W ten sposób podlegałyby one pod nadzór kuratora oświaty. Jest to dosyć restrykcyjny zapis, gdyż większość obecnych podmiotów funkcjonuje na podstawie działalności gospodarczej.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>