Aktualności, Szkolenia

Assessment center i szkolenia na asesorów

Assessment center

Coraz większą popularność zyskuje w naszym kraju tzw. Assessment Center (AC), czyli centrum albo ośrodek oceny. Czym charakteryzuje się ta metoda ewaluacji? To wielowymiarowy proces oceny kompetencji pracowników, którzy obserwowani są przez zewnętrzne gremium asesorów (inaczej sędziów kompetencji). To do nich należy ostateczny osąd dotyczący kwalifikacji danej osoby i jej dopasowania do przyszłego stanowiska. Assessment Center uznawane jest powszechnie za najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów na dane stanowisko.

Assessment centerIstotą AC jest zbieranie dużej ilości informacji dotyczących wiedzy, umiejętności i postaw pracowników. Ważne jest, że cały proces odbywa się w zestandaryzowanych warunkach i prowadzony jest przez wyszkoloną kadrę asesorów, co wpływa dodatnio na jej obiektywizm. Oprócz tego dla bezstronności i kompleksowości oceny istotny jest fakt, że osąd następuje po przeprowadzeniu testów na podstawie zróżnicowanych kryteriów. W czasie AC jego uczestnicy biorą udział w szeregu zadań, ćwiczeń i symulacji, a poziom każdej sprawdzanej kompetencji badany jest w kilku różnych ćwiczeniach. Nie bez znaczenia jest też liczba asesorów. Istotą Assessment Center jest bowiem to, że wystawiają oni oceny niezależnie. Dopiero na koniec całego procesu porównują je i ustalają wspólną notę.

W zakres AC wchodzą zadania przeprowadzane zarówno indywidualnie (np. tzw. koszyk zadań, prezentacja czy analiza przypadku) jak i w grupie (np. dyskusja grupowa bez ról, dyskusja grupowa z przypisanymi rolami, dyskusja z liderem itp.). Oprócz tego przeprowadza się również testy kompetencyjne polegające na samoocenie kwalifikacji kandydata bądź pracownika, testy psychologiczne (w tym testy zdolności i testy osobowości), a także wywiad kompetencyjny, zwany inaczej behawioralnym.

Zapotrzebowanie na asesorów AC zauważyły już szkoły wyższe i firmy zajmujące się przeprowadzaniem szkoleń. Coraz większa liczba z nich ma bowiem w swojej ofercie kurs na sędziego kompetencji AC. Zwykle szkolenia w tym zakresie połączone są ze zdobyciem umiejętności przeprowadzania Developement Center (DC) i trwają od trzy do pięciu dni i obejmują od 40 do 50 godzin zajęć. Bardzo zróżnicowane są natomiast ceny. Akademia MDDP proponuje np. szkolenie w cenie ok. 2000 zł, podczas gdy podobny programowo kurs w Akademii Leona Koźmińskiego kosztuje dwa razy więcej. Warto zaznaczyć, że kursy takie kierowane są zwykle do osób, które już pracują w działach HR. Nie pozwalają one bowiem na wykształcenie wszystkich kompetencji potrzebnych do prowadzenia akcji rekrutacyjnej, a jedynie dają „scenariusz” jej prowadzenia metodą Assessment Center.

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>