Aktualności

10 najważniejszych trendów HR 2016 w Polsce i na świecie

Branża HR

Międzynarodowa firma doradcza Deloitte przeprowadziła ankietę wśród ponad 7 tys. menadżerów i przedstawicieli sektora HR ze 130 krajów na świecie (w tym z Polski), pytając o to co jest najważniejsze w branży HR. Wedle ankietowanych najistotniejsze dla dobrego zarządzania ludźmi są zmiany organizacyjne. Za ważne lub bardzo ważne uznało je aż 92 proc. pytanych. W Polsce pierwsze miejsce przypadło jednak przywództwu. To właśnie w zmianach w tym zakresie polscy HRowcy dostrzegają największy potencjał. W naszym kraju zmiany organizacyjne zajęły dopiero szóste miejsce.

Na drugim miejscu w naszym kraju uplasowały się (piąte na świecie) szkolenia i rozwój. Według specjalistów jest to wynikiem wyczerpania się w Polsce obowiązującej w ostatnich latach formuły szkoleń i potrzeby znalezienia nowych rozwiązań w tym zakresie. Spora liczba przedsiębiorstw wykorzystała szkolenia finansowane przez Unię Europejską. Jednocześnie część z nich zalała wręcz swoich pracowników ofertami dotyczącymi doskonalenia zawodowego, które nierzadko prezentowały sobą niską jakość, co zraziło pracowników do tego typu aktywności.Branża HR

10 najważniejszych trendów w HR w Polsce w 2016 r.:

1. Przywództwo (na świecie miejsce 2, 89 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

2. Szkolenia (na świecie miejsce 5, 84 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

3. Zaangażowanie (na świecie miejsce 4, 85 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

4. Cyfryzacja HR (na świecie miejsce 9, 74 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

5. Kultura (na świecie miejsce 3, 86 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

6. Zmiany organizacyjne (na świecie miejsce 1, 92 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

7. Myślenie projektowe (na świecie miejsce 6, 79 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

8. Zmiana kompetencji działu HR (na świecie miejsce 7, 78 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

9. Analityka zasobów ludzkich (na świecie miejsce 8, 77 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne)

10. Zarządzanie zasobami ludzkimi (na świecie również miejsce 10, 71 proc. ankietowanych wskazało je jako ważne lub bardzo ważne).

You Might Also Like

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>